Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Mineralolje, grunnavgift

Regjeringen foreslår å prisjustere grunnavgiften på mineralolje mv. med anslått prisvekst for 2017, til 1,663 kroner per liter. Redusert sats for treforedlingsindustrien mv. foreslås videreført med 0,147 kroner per liter.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016−2017) punkt 10.7.