Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Næringsutvikling

Næringsutvikling og jobbskaping er avgjørende for fattigdomsbekjempelse og vekst, og er dermed sentralt i Regjeringens utviklingspolitikk. I statsbudsjettet for 2017 foreslår Regjeringen å overføre 1,5 milliarder kroner til Norfund. Norfunds oppgave er å bidra til utvikling gjennom lønnsomme og bærekraftige investeringer.