Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Naturalytelser

Skattedirektoratet vil i løpet av høsten sende på høring forslag til forbedringer av regelverket.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 20.