Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nordområdene

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 foreslås en økning i bevilgningene til nordområdetiltak. Satsingen går over budsjettene til flere departementer. Utenriksdepartementet har ansvaret for å koordinere satsingen og følger også opp prioriteringene med støtte fra tilskuddsordningen Arktis 2030tilen rekke konkrete prosjekter.

Nye satsinger:

  • Etablering av en kompanistridsgruppe ved Garnisonen i Sør-Varanger
  • Forskningsprogrammet «Arven etter Nansen», som er et samarbeid mellom åtte universiteter og institutter om forskning i Barentshavet og Polhavet
  • Nytt forskningsbygg i Ny-Ålesund
  • Svalbard Science Forum styrkes
  • Polarforskningsprogrammet styrkes innenfor Svalbardrelatert forskning

Prosjekter igangsatt i tidligere år krever også bevilgninger i 2017, herunder byggingen av det isgående forskningsfartøyet Kronprins Haakon.

Regjeringen vil i 2017 fortsette det multilaterale samarbeidet i Arktis, innenfor rammen av Arktisk råd og Barentssamarbeidet. De overordnede målsettingene knyttet til stabilitet og samarbeid ligger fast.

Se også Nordområdene - Forsvaret