Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Norwegian Energy Partners

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner i tilskudd til Norwegian Energy Partners – det sammenslåtte INTSOK og INTPOW.

Målet med sammenslåingen er å oppnå synergieffekter gjennom et tettere samarbeid mellom de to næringene, som skal gjøre de enda bedre i stand til å konkurrere internasjonalt.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, kapittel 1830, post 72