Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Opptrappingsplanen for rusfeltet

Regjeringen foreslår å bevilge 345 millioner kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet, hvorav 300 millioner kroner gjennom styrking av kommunenes frie inntekter og 45 millioner kroner gjennom en tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen. De 45 millionene foreslås fordelt på følgende måte:

· 12 millioner kroner til etablering av tre nye Stifinner-enheter.

· 10 millioner kroner til styrking av fengselshelsetjenesten.

· 20 millioner kroner til å etablere økt kunnskap om effekt av tiltak og den behandling som tilbys rusmisbrukere gjennom Forskningsrådets program Helsevel.

· 3 millioner kroner til kompetanseutvikling på området rus og vold.

Se også Pakkeforløp – psykisk helse- og rusområdet