Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pakkeforløp – psykisk helse- og rusområdet

Regjeringen foreslår 5,3 millioner kroner til utvikling av pakkeforløp innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utvikle 22 pakkeforløp som skal være implementert innen 2020.

Se også Opptrappingsplanen for rusfeltet