Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Partistøtte

Regjeringen foreslår å bevilge 440,6 millioner kroner i tilskudd til de politiske partier i 2017. Av dette utgjør vel 8,7 millioner i driftsutgifter (Partilovnemnda, Partirevisjonsutvalget, partiportalen, SSB innrapporteringssystem og Partiregisteret) og om lag 431,9 millioner kroner i partistøtte.