Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pensjonspremie – statlige virksomheter

Regjeringen foreslår å innføre pensjonspremie for statlige virksomheter som i dag ikke betaler premie. Formålet er å gi den enkelte virksomhet et riktigere bilde av ressursbruken og synliggjøre pensjon som et viktig kostnadselement. Slik ansvarliggjøres virksomhetene i større grad for sine pensjonskostnader.

Det tas sikte på at innføringen på omleggingstidspunktet samlet sett skal være nøytral for statsbudsjettets utgiftsside. Samlet sett vil Statens pensjonskasse motta en pensjonspremie på 14 prosent av pensjonsgivende lønn, bestående av 12 prosent arbeidsgiverandel og 2 prosent medlemsandel. Økt premieinntekt til Statens pensjonskasse anslås til om lag 6,6 milliarder kroner. Virksomhetene kompenseres for anslåtte økte utgifter, samtidig som statstilskuddet til Statens pensjonskasse reduseres.