Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Personfradraget

Regjeringen foreslår at personfradraget lønnsjusteres. Lønnsjustering er en skattelettelse for pensjonister, ettersom lønnsveksten er sterkere enn veksten i alderspensjon.

Skattelettelsen for pensjonister om lag 75 millioner kroner påløpt og 60 millioner kroner bokført i 2017.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 5.5.3.