Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Personvern

EU vedtok i april 2016 nytt EØS-relevant personvernregelverk. I 2016-budsjettet økte regjeringen bevilgningen til Datatilsynet med 7,5 millioner kroner for å forberede ikrafttredelse av nytt nasjonalt personvernregelverk.

Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen i 2017 slik at Datatilsynet kan fortsette arbeidet.