Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petroleums­virksomheten

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten (skatt og avgift, SDØE og utbytte fra Statoil)

  • 2016: 124,5 milliarder kroner
  • 2017: 138,3milliarder kroner

Oljeprisforutsetning:

  • 2016: 379 2017-kroner/fat
  • 2017: 425 2017-kroner/fat

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.10

Se også egen pressemelding fra Olje- og energidepartementet