Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – PST

Regjeringen foreslår å bevilge 91 millioner kroner til et nytt analysesystem i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Dette vil sette PST bedre i stand til å forhindre terrorangrep på norsk jord og gi bedre støtte til regjeringen, politiet og Forsvaret.

PST vurderer digital spionasje og sabotasje til å være den mest alvorlige trusselen innenfor PSTs ansvarsområde på lengre sikt. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til PST med 7 millioner kroner til stillinger for å være bedre rustet til å håndtere disse utfordringene.

Se også PolitietPolitihelikopterPolitiet – nærpolitireformen, Politiet – IKT-sikkerhet, Politiet – grensekontroll, Politiet – automatisk gjenkjenning av bilskilt