Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – automatisk gjenkjenning av bilskilt

ANPR (Automatic Number Plate Recognition) er et kamerasystem som gjenkjenner kjennemerker for motorkjøretøy. Systemet bidrar til effektiv tjenesteutførelse og bedrer politiets arbeid med å forebygge og oppklare kriminalitet. Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner slik at flere patruljebilerkan få ANPR-utstyr.

Se også PolitietPolitihelikopter, Politiet – PST, Politiet – nærpolitireformen, Politiet – IKT-sikkerhet, Politiet – grensekontroll