Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – grensekontroll

Regjeringen foreslår å bevilge 26,7 millioner kroner til utstyr til bruk i grensekontrollen ved flyplasser. Det pågår forhandlinger som endrer regelverket for personkontroll ved yttergrensene i Schengen-området. Europaparlamentet vil trolig ta en avgjørelse om endringer i grenseforordningen i løpet av høsten 2016. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte når endringene er vedtatt.

Se også PolitietPolitihelikopter, Politiet – PST, Politiet – nærpolitireformen, Politiet – IKT-sikkerhetPolitiet – automatisk gjenkjenning av bilskilt