Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – nærpolitireformen

Regjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner til å gjennomføre nærpolitireformen, herunder til etablering av lønn- og regnskapstjenester for politiet i Kristiansund.

Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 35 millioner kroner til å samlokalisere to 110-sentraler med politiets operasjonssentral.

Se også PolitietPolitihelikopter, Politiet – PSTPolitiet – IKT-sikkerhet, Politiet – grensekontroll, Politiet – automatisk gjenkjenning av bilskilt