Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med om lag 300 millioner kroner til økt kapasitet i politidistriktene.

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen til politiet med 166,4 millioner kroner for å legge til rette for at nyutdannede fra Politihøgskolen sommeren 2017 skal kunne tilbys jobb i etaten. Dette tilsvarer om lag 350 nye politistillinger med virkning fra 1. juli 2017.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 163,3 millioner kroner til helårsvirkningen av ansettelse av nyutdannede fra Politihøgskolen i 2016. Dette tilsvarer 347 årsverk.

Se også Politihelikopter, Politiet – PST, Politiet – nærpolitireformen, Politiet – IKT-sikkerhet, Politiet – grensekontroll, Politiet – automatisk gjenkjenning av bilskilt