Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Post- og tele

Regjeringen foreslår å bevilge 656 millioner kroner til post og telekommunikasjoner. Fordelingen er som følger:

  • 272 millioner kroner til kjøp av post- og banktjenester, fordelt med 177 millioner kroner til Posten Norge AS og 95 millioner kroner til distribusjon av aviser i abonnement på lørdager på steder uten ordinært avisbudnett
  • Nær 210 millioner kroner til drift, anskaffelser og vedlikehold under Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
  • 78 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet- og beredskap
  • Nær 94 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging

Det er foreslått å budsjettere med et utbytte fra Posten Norge AS på 120 millioner kroner.

Med budsjettforslaget ønsker Regjeringen å legge til rette for et likeverdig tilbud av grunnleggende posttjenester og elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om post og tele