Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Produksjonslinjer

Finansdepartementet vil sende på høring et forslag om å endre gjeldende rett slik at produksjonslinjer anses som en del av kraftanlegget de betjener. Forslaget innebærer blant annet at linjene ikke kan eiendomsbeskattes separat.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 23.