Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Produktavgiften

Regjeringen foreslår å redusere produktavgiften til folketrygden for fiskeri-, hvalfangst- og selfangstnæringen fra 2,5 prosent til 2,3 prosent

Det vises til omtale i Prop. 1. LS (2016-2017) punkt 8.7.