Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Publikumsutvikling

Regjeringen foreslår å avvikle tilskuddet til Norsk Publikumsutvikling (NPU).

For 2016 har NPU 2,2 millioner kroner i driftstilskudd over kap 320 Allmenne kulturformål, post 78 Ymse faste tiltak.