Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Regionale forskningsfond - tiltakspakken

Regjeringen styrker innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling i områdene og næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris.

Stortinget bevilget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016 15,9 millioner kroner til styrking av Regionale forskningsfond (RFF), i områder med særskilt behov for omstilling. 

Regjeringen foreslår å videreføre 11,3 millioner kroner av midlene i 2017, fordelt på fondsregionene Agder, Vestlandet og Midt-Norge (Møre og Romsdal).

Se også Arbeidsledighet – tiltakspakke mot ledighet