Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Reisefradraget

Det gis fradrag i alminnelig inntekt for arbeidsreiser mellom hjem og arbeidssted og ved besøksreiser til hjemmet. Regjeringen foreslår å øke satsene i reisefradraget med 6 øre per kilometer, til henholdsvis 1,56 kroner per kilometer for reiser inntil 50 000 kilometer og til 0,76 kroner per kilometer for reiseavstand mellom 50 000 og 75 000 kilometer. Bunnbeløpet i reisefradraget holdes nominelt uendret, på 22 000 kroner.

Forslaget anslås å redusere skatteinntektene med 75 millioner kroner påløpt og 60 millioner kroner bokført i 2017.

Forslaget er en del av det grønne skatteskiftet.

Se også pressemelding fra Finansdepartementet

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 5.5.5.