Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Rekrutteringsstillinger

Regjeringen foreslår å bevilge 48 millioner kroner til 120 nye rekrutteringsstillinger. Dette er en oppfølging av regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Regjeringen foreslår at stillingene i hovedsak tildeles miljøer innenfor realfag og teknologi (inkludert IKT), instituttsektoren og doktorgradsordninger innen næring og offentlig sektor.

Rekrutteringsstillinger er summen av stipendiatstillinger og postdoktorstillinger. Institusjonene velger selv om de bruker rekrutteringsstillingene på stipendiat eller postdoktor.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon, på side 155.