Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Riksveiferjer

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1 140 millioner kroner til statlig kjøp av riksveiferjetjenester. Dette er en økning på nær 157 millioner kroner fra 2016. Takstene økes i gjennomsnitt med 7,8 prosent i 2017.

Økningen er knyttet til oppstart av ny kontraktsperiode for 2017 og 2018 for E39 Mortavika – Arsvågen og E39 Sandvikvåg – Halhjem og andre år av anbudsperioden for de fire sambandene rv 13 Lauvik – Oanes og rv 13 Hjelmeland – Nesvik i Rogaland og rv 5 Mannheller – Fodnes og rv 55/rv 13 Hella – Vangsnes – Dragsvik i Sogn og Fjordane. Videre omfatter økningen ekstra nattavganger på rv 827 Drag – Kjøpsvik og utvidet transportkapasitet på E39 Anda – Lote.

Ny kontrakt for ferjesambandet Moss – Horten starter opp i 2017 med fem ferjer. Den nye kontrakten gir 20 prosent bedre kapasitet enn i dag.

For øvrig videreføres ferjetilbudet fra 2016 til 2017.

Staten har i lang tid brukt riksvegferjedriften til å fremme utvikling av miljøvennlige løsninger i maritim virksomhet. Batteriferja MF Ampere, som ble satt inn i sambandet Lavik – Oppedal i Sogn og Fjordane i 2015, er ett eksempel på det. Krav til lav- og nullutslipp har også ført til at sambandet Anda-Lote i Sogn og Fjordane fra 2018 vil bli driftet med en helelektrisk ferje og en plug-in hybrid ferje.

Det skal innføres betaling med AutoPASS-brikke i riksvegferjedriften. Dette vil lette trafikkavviklingen og gjøre betalingen enklere.

I dag er alle riksvegferjesambandene konkurranseutsatt. Om lag halvparten av riksvegferjesambandene er lyst ut eller skal lyses ut i 2016 og 2017.