Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Rom - oppreisning

Den 8. april 2015 beklaget statsminister Erna Solberg, på vegne av den norske stat, for den rasistiske ekskluderingspolitikken som har vært ført mot norske rom – i tiårene både før og etter andre verdenskrig. Statsministeren varslet også at regjeringen vil gi en form for kollektiv oppreisning. I dialog med norske rom har det kommet fram at et kultur- og ressurssenter er deres hovedprioritet.

Regjeringen har satt av 13 millioner kroner i statsbudsjettet til den kollektive oppreisningen til norske rom. Midlene skal dekke opprettelse og drift av et kultur- og ressurssenter for rom i 2017. Det kan også være aktuelt å ta inn andre elementer i den kollektive oppreisningen – som for eksempel et minnested eller en utstilling om norske rom.

Se også pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet