Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Romvirksomhet

Norge deltar i den europeiske romfartsorganisasjonens (ESA) program for teknologiutvikling. Deltagelsen skal bidra til å ivareta norske interesser, bygge nasjonal kompetanse, utvikle industrien og etablere romrelatert infrastruktur.

Regjeringen ønsker å delta i de internasjonale romfartsprogrammene, og foreslår å bruke 40,5 millioner kroner til å inngå nye forpliktelser i ESA.