Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatt på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap fra 25 prosent til 24 prosent. Dette vil stimulere til investeringer, arbeid og sparing.

Skatten på utbytte foreslås økt slik at den samlede marginalskatten på utbytte (inkludert selskapsskatt) opprettholdes om lag på 2016-nivå i 2017.

Den isolerte skattelettelsen av redusert skattesats på alminnelig inntekt inklusive justeringen i skatt på utbytte anslås til om lag 13,8 milliarder kroner påløpt og 8,9 milliarder kroner bokført i 2017. Hoveddelen av reduksjonen i skatteinntekter fra personer vil bli dekket gjennom økningen i satsene i trinnskatten.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 3.