Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlig bygge- og eiendomsvirksomhet

Indre Østfold fengsel, nybygg
Regjeringen foreslår å bevilge 65,4 millioner kroner til nytt fengselsbygg ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg. Prosjektet er planlagt ferdig i 2017.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen, nybygg
Regjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner til Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Prosjektet er planlagt ferdig i 2017.

Nasjonalbiblioteket, nybygg
Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner i startbevilgning til nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket i Rana.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, nybygg
Regjeringen foreslår å bevilge 1 458 millioner kroner til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Norges idrettshøgskole, rehabilitering
Regjeringen foreslår å bevilge 260 millioner kroner til å rehabilitere Norges idrettshøgskole. Prosjektet er planlagt ferdig i 2017.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, nye universitetet og Veterinærinstitutt, nybygg (Campus Ås)
Regjeringen foreslår å bevilge 1 633 millioner kroner til nybygget. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet
Regjeringen foreslår å bevilge 525 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2018.

Ullersmo fengsel, nybygg
Regjeringen foreslår å bevilge 71,1 millioner kroner til nytt fengselsbygg ved Ullersmo fengsel. Prosjektet er planlagt ferdig i 2017.

Universitetet i Bergen, Universitetsmuseet fase 2, rehabilitering
Regjeringen foreslår å bevilge 137 millioner kroner til å rehabilitere Universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen, fase 2. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Universitetet i Tromsø, medisin- og helsefagbygg, nybygg
Regjeringen foreslår å bevilge 470 millioner kroner til bygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet er planlagt ferdig i 2018.

Arkivverket, nybygg
Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner i startbevilgning til nybygg for Norsk helsearkiv på Tynset og arkivmagasin for Arkivverket i Rana.