Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Talent Norge

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Talent Norge med om lag 5 millioner kroner. Midlene går til talentutvikling innen ulike kunstarter og bidrar til å utløse penger fra private givere og gir en bredere finansiering av kulturlivet.

Les mer i pressemelding fra Kulturdepartementet