Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tax free

Stortinget har bedt regjeringen om en helhetlig utredning av tax free-ordningen. Regjeringen foreslår ingen endringer i ordningen.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 27.