Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde

Regjeringen vil sikre at døvblinde har en reell mulighet til å trene og delta i fritidsaktiviteter, og foreslår derfor å utvide døvblindes rett til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden. Utvidelsen innebærer at døvblinde kan få rett til ledsager med tolkekompetanse som kan bidra til at den døvblinde får bedret sine muligheter til å delta i fritidsaktiviteter.

Utvidelsen anslås å ha en budsjetteffekt på 18,3 millioner kroner i 2017.

Se også pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.