Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Toppfinansieringsordningen - helse

Formålet med toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser.

I 2016 fikk kommunene kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter utover et innslagspunkt på 1 081 000 kroner. Kommunenes egenandel er 20 prosent for utgifter over innslagspunktet.

Utgiftene i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester har økt betydelig siden ordningen ble innført, fra 1,5 milliarder kroner i 2004 til 8,6 milliarder kroner i 2016. Regjeringen foreslår at kommunene også i 2017 får kompensert 80 prosent av netto lønnsutgifter utover innslagspunktet. Innslagspunktet økes med 50 000 kroner utover lønnsveksten i kommunene i 2016, til 1 157 000 kroner.