Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trebasert innovasjonsprogram

Regjeringen vil prioritere brede virkemidler framfor næringsspesifikke programmer. Dette bidrar til at de beste prosjektene mottar støtte og til lavere administrasjonskostnader.

Regjeringen foreslår derfor å avvikle tilskuddet til Trebasert innovasjonsprogram fra 2017.

Det er i 2017 lagt opp til å prioritere videreutvikling av infrastrukturen i skogbruket. I tillegg vil Regjeringen endre vedtektene for Investinor, slik at midlene som er forbeholdt investering i skog og trenæringen også kan investeres i modne, unoterte bedrifter.