Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trinnskatten

Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten fra 0,44 prosent til 0,93 prosent i trinn 1, fra 1,7 prosent til 2.41 prosent i trinn 2, fra 10,7 prosent til 11,52 prosent i trinn 3 og fra 13.7 til 14,52 prosent i trinn 4. Satsen i trinn 3 for skattytere i Nord-Troms og Finnmark økes tilsvarende fra 8,7 prosent til 9,52 prosent

Innslagspunktene i trinnskatten foreslås lønnsjustert.

Satsendringene må sees i sammenheng med at skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres. Med Regjeringens forslag reduseres netto marginalskatt med minst 0,18 prosentenheter.

 Personer med lave eller midlere inntekter vil få størst reduksjon i marginalskatten. Endringene i trinnskatten anslås å gi økte skatteinntekter på om lag 8,6 milliarder kroner påløpt og 6,8 milliarder kroner bokført i 2017.

Les mer i Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 5.5.4.