Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Trygdeavgift

Nedre grense i trygdeavgiften foreslås økt med 5 000 kroner fra 49 650 til 54 650 kroner. Dette innebærer at den såkalte frikortgrensen øker til 55 000 kroner.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 5.5.1.