Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Uføretrygd

Regjeringen foreslår å bevilge 84 milliarder kroner til uføretrygd i 2017. Det er en økning fra saldert budsjett for 2016 på 5 milliarder kroner.

Økte utgifter forklares i hovedsak av økt antall mottakere og effekten av regulering av folketrygdens grunnbeløp.

Gjennomsnittlig antall mottakere anslås til om lag 318 000 i 2016 og 323 000 i 2017. Årsaken til økningen er blant annet at det ventes fortsatt høy overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd.