Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ungdomssatsing – arbeidssøkere under 30 år

Regjeringen vil at flere unge skal raskere ut i arbeid og aktivitet.

De tre eksisterende garantiordningene for unge som står uten jobb og utdanning (en for de under 20 år, en for gruppen 20-24 år, og en for de mellom 20-29 år med nedsatt arbeidsevne) erstattes av én samlet ungdomsinnsats. Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til denne ungdomsinnsatsen.

Ungdomsinnsatsen skal fra 2017 gi et arbeidsrettet tilbud til arbeidssøkere under 30 år som etter åtte ukers ledighet ikke er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. Innsastsen skal forhindre at unge blir gående passive, motivere til jobbsøking, gi økt jobbsøkerkompetanse og raskt få ledige unge over i arbeid, utdanning eller annen aktivitet.

Ungdomsinnsatsen vil i første omgang rettes mot Sør- og Vestlandet som er hardest rammet av økende ledighet.

Hovedinnsatsen vil være en planlagt og individuelt tilpasset arbeidsrettet oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten supplert med bruk av opplæringstiltak. Det er særlig viktig å tilby arbeidssøkere kompetansehevende tiltak ved å trappe opp bruken av arbeidsmarkedsopplæring og det toårige og yrkesrettede opplæringstiltaket som ble iverksatt fra 1. januar 2016. Opplæringstilbudene utvikles i nært samarbeid med fylkeskommunale utdanningsmyndigheter og lokalt næringsliv.

Se også Arbeidsledighet – tiltakspakke mot ledighet.