Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Universiteter og høyskoler

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler endres i 2017. Endringene skal stimulere institusjonene til å arbeide mer med høyere kvalitet i utdanning og forskning, og til å øke studiestedenes samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Systemet skal fortsatt ha en basisdel og en resultatbasert del, men den resultatbaserte delen økes med 300 millioner kroner som flyttes fra basis. I tillegg endres antall resultatindikatorer fra seks til åtte.

Indikatorene blir studiepoeng, kandidater (ny), doktorgradskandidater, utvekslingsstudenter, vitenskapelig publisering, inntekter fra EU, inntekter fra Forskningsrådet og inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomhet (BOA) (ny).

I 2017 utgjør basisdelen ca. 23,7 milliarder kroner, mens de resultatbaserte midlene utgjør ca. 10,7 milliarder kroner. Endringene i systemet innføres med budsjettvirkning for hver enkelt institusjon.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon, kapittel 13, på side 281.