Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbytte Statnett SF

Utbytte fra Statnett SF budsjetteres til 366 millioner kroner.

Utbyttet utgjør 25 prosent av konsernets anslåtte resultat etter skatt, justert for årets endring i saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt. Regjeringen mener det er viktig med en forutsigbar utbyttepolitikk de nærmeste årene da selskapet skal gjennomføre store investeringer og foreslår på denne bakgrunn å videreføre utbyttepolitikken på 25 prosent av utbyttegrunnlaget i ytterligere to år, det vil si også for regnskapsårene 2017 og 2018.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, kapittel 5680.