Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbytte Statoil ASA

For budsjettformål legges det til grunn samme fordeling mellom kontantutbytte og utbytteaksjer som for fjerde kvartal 2015 for alle kvartaler som utbetales i 2017.

Det budsjetteres med et kontantutbytte fra Statoil ASA på 9 068 millioner kroner. Videre budsjetteres det med 6 407 millioner kroner under utbytteaksjeprogrammet.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.10.