Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utdanningsstøtte – rente

Regjeringen foreslår at studielånsrenten heves til normrentenivå, slik at renten fra 1. januar 2017 blir 0,35 prosentpoeng høyere enn den ville vært med dagens regler for rentefastsettelse. Forslaget innebærer en reduksjon i fratrekk fra basisrenten fra 0,5 til 0,15 prosentpoeng.

Tiltaket omfatter alle lån med flytende rente og lån med fastrente der søknaden er sendt 6. oktober eller senere. Forslaget gir en netto innsparing for staten på 277,9 millioner kroner

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon, på side 235.

Se også Utdanningsstøtte og Utdanningsstøtte – reisestipend