Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utdanningsstøtte –reisestipend

Regjeringen foreslår å avvikle reisestipendet til reiser i Norge og Norden for studenter i høyere utdanning. I tillegg foreslås det å redusere stipendandelen i reisestøtten til utenlandsstudenter fra 70 til 35 prosent, slik at den totale reisestøtten vil bestå av 65 prosent lån og 35 prosent stipend. Disse to tiltakene utgjør en samlet innsparing på 67 millioner kroner.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon, på side 235.

Se også Utdanningsstøtte og Utdanningsstøtte – rente