Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utdanningsstøtte

Regjeringen foreslår å starte opptrapping mot elleve måneders studiestøtte ved å utvide støtteperioden med en uke våren 2017.

Forslaget innebærer at utgiftene vil øke med 141 millioner kroner i 2017. Ved full innfasing av elleve måneders støtte i 2020, vil utgiftene øke med 607,5 millioner kroner.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon, fra side 224.

Se også Utdanningsstøtte – rente, Utdanningsstøtte – reisestipend