Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utenforskap – voksnes læring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 60 millioner kroner til oppfølging av ulike tiltak i stortingsmeldingen Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring i 2017.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon, blant annet på side 125.