Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Våpensystemet F-35

Regjeringen foreslår at Finansdepartementet gis hjemmel til å gi enkeltvedtak og fastsette forskrift om unntak og fritak fra merverdiavgiftsloven for omsetning av varer og tjenester til bruk for vedlikehold av våpensystemet F-35.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 9.4.