Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vedlikeholdstilskudd til kommuner - tiltakspakken

Regjeringen foreslår å bevilge 650 millioner kroner til vedlikeholdstilskudd til kommuner i 2017. 400 millioner kroner fordeles med utgangspunkt i arbeidsledigheten per august 2016. Resterende 250 millioner kroner fordeles senere i lys av utviklingen i arbeidsledigheten.

Formålet med tilskuddet er at kommunene på Sør- og Vestlandet skal iverksette vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter som gir økt aktivitet i landsdelen.

Tilskuddet gis til kommuner i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med høyere ledighet enn landsgjennomsnittet. Tall fra NAV per august 2016 viste at 3,1 prosent av arbeidsstyrken var registrert helt ledig. Tilskuddet blir fordelt med et likt beløp per helt arbeidsledig person ut over landsgjennomsnittet på 3,1 prosent. Det innebærer at kommuner med registrert ledighet på 3,1 prosent eller lavere ikke vil motta tilskudd.

Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold og rehabilitering av bygg, anlegg og veier som er eid av enten kommunen eller et kommunalt foretak. Tilskuddet skal brukes til ekstraordinære tiltak som settes i gang i 2017.

Se også Arbeidsledighet – tiltakspakke mot ledighet