Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 33,6 milliarder kroner til veiformål. Dette er en økning på 9,4 prosent sammenlignet med 2016.

Om lag 640 millioner kroner av økningen gjelder tekniske endringer knyttet til pensjonsavsetningen. 29,9 milliarder kroner foreslås bevilget til Statens vegvesen, mens 3,1 milliarder kroner foreslås bevilget Nye Veier AS.

11 milliarder kroner er foreslått bevilget til drift og vedlikehold av riksveier, forvaltning av riks- og fylkesveier og til trafikant- og kjøretøytilsyn.

Til investeringer på riksveiene foreslår Regjeringen å bevilge 14,5 milliarder kroner.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om vei.