Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Veibruksavgift

Regjeringen foreslår å øke veibruksavgiften på autodiesel med 35 øre per liter og veibruksavgiften på bensin med 15 øre per liter. Forslaget er en del av det grønne skatteskiftet.

Se også pressemelding fra Finansdepartementet.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 10.5.