Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Viderebruk av offentlige data

Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til å gjøre data fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tilgjengelig for ulike brukergrupper i samfunnet. Forslaget omfatter innrapportering av data til NVE, forbedring av datakvaliteten, og enkel og presis tilgjengeliggjøring av informasjon.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data kan bidra til en effektiv og åpen forvaltning, og til innovasjon og næringsutvikling i privat sektor.

Regjeringen har gjennom Digital agenda for Norge pekt på fem områder som det er særlig viktig å tilgjengeliggjøre data fra. Dette er kultur- og transportsektoren, forskningsdata, geodata og statlige utgifter.